HungarianEnglishFrenchRussianDeutschItalianSlovakeinChineseSpanish
Hlavná stránkaKlikkeljen ide, ha többet szeretne megtudni gímszarvasainkról!Kutatási projektekKlikkeljen ide a Deer Trophy farm galériájának megtekintéséhez!Eladó szarvasokHírekKontakt
Deer Trophy Farm - Gímszarvas farm
Deer Trophy Farm email address info@deertrophy.hu
Deer Trophy Farm website www.deertrophy.hu
Deer Trophy Farm - Mobile phone number 00 36-30-449-58-77
Deer Trophy Farm - Mobile phone number 00 36-30-446-22-23
Deer Trophy Farm - Postal address Deer Trophy Farm
Kaposvár
Virág u. 29. fsz. 3.
7400 - HUNGARY

Výskumné programy

Výskumy prebiehajúce na Farme Deer Trophy sa začali v roku 2009. Naše výsledky by sme radi publikovali v maďarských a medzinárodných odborných časopisoch.
Naše momentálne aktívne výskumné témy:

  • Deer Trophy Farm - Gímszarvas farmOdhadovanie genetických parametrov charakterizujúcich fenotypový výkon (parametre parožia, rast) u populácie jeleňa lesného žijúceho v zajatí (vagy za plotom).
  • Skúmanie faktorov životného prostredia ovplyvňujúcich denzitu (hustotu) parožia u populácie jeleňa lesného žijúceho v zajatí (vagy za plotom).
  • Aplikácia špeciálnych zmesí trávnikov pri chove jeleňa lesného žijúceho v zajatí (vagy za plotom).

 

Naše aktuálne pripravované témy:

  • Deer Trophy Farm - Gímszarvas farmSkúmanie vzťahov medzi parametrami charakterizujúcimi parožie u populácie jeleňa lesného žijúceho v zajatí (vagy za plotom).
  • Skúmanie súvislostí medzi vekom a parametrami charakterizujúcimi parožie u jeleňov lesných s rozdielnym genotypom.
  • Genotypizácia (definovanie genotypu) populácií jeleňa lesného žijúcich v karpatskej kotline, odhad ich genetickej vzdialenosti – medzinárodný projekt.

Farma je tiež otvorená  ďalším výskumným činostiam, pokiaľ tieto neovplyvňujú technológie chovu zvierat a veterinárne techniky aplikované na farme.

Pre viac informácií nás kontaktujte. Kontakt >>>

Copyright © 2008 Deer Trophy Farm - HUNGARY │ 7400 Kaposvár, Virág u. 29.│ www.deertrophy.hu │ E-mail: info@deertrophy.hu │ Tel.: +36 30 449-58-77; +36 30 446-22-23